Burgerparticipatie

Gouda kent veel betrokken inwoners en ondernemers. Het Gouds college zet in op het beter benutten van de kracht en ideeën van deze Goudse inwoners.

Right to Challenge

Right to Challenge (RtC) gaat om het recht van bewoners om aan te geven dat ze bestaande publieke taken of lokale voorzieningen willen overnemen van de overheid.

GoudApot

GoudApot is een ‘pot met geld ’voor grote en kleine initiatieven in de stad en wordt door Goudse inwoners beheerd. De stichting GoudApot ontvangt hiervoor subsidie van de gemeente Gouda. Vrijwillige medebewoners staan klaar voor elke Goudse initiatiefnemer die de straat, de wijk of de stad een stuk leuker of beter wil maken. Zij verstrekken geld en adviezen, zonder het initiatief over te nemen.

WerkplaatsGouda: ruimte voor initiatieven

Meer ruimte voor innovatieve burgers, ondernemers en organisaties om initiatieven te ontplooien in de stad. Dat is het doel van WerkplaatsGouda!

Contact met het bestuur van de stad

Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met de gemeente. Wilt u in contact komen met bestuurders of politici? Dan heeft u de volgende mogelijkheden.

werkplaats