Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Beschrijving

De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door het coronavirus plotseling geen of minder inkomsten meer hebben.

De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:

  1. een aanvullende uitkering tot het sociaal minimum gedurende maximaal 3 aaneengesloten maanden en/of 
  2. een lening voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. 

De uitkering vult aan tot het bijstandsniveau dat van toepassing is in uw situatie (alleenstaand, gehuwd/samenwonend, jonger dan 27 jaar). 

Verlenging

De Tozo is verlengd. Vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 kunt u een uitkering aanvragen voor dit tijdvak. U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. Dus: loopt uw Tozo-uitkering af in de maand mei 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juni. Loopt uw Tozo-uitkering door tot en met 30 juni? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juli. 

Heeft u eerder al bedrijfskapitaal aangevraagd voor het bedrag van € 10.157,- dan kunt u dit niet opnieuw doen. Wel is het mogelijk om een aanvulling aan te vragen tot dit bedrag, indien u eerder een lager bedrag heeft aangevraagd.

Ook als u niet eerder gebruik maakte van de Tozo, kunt u deze aanvragen.

Aanvraag noodzakelijk

Als u op dit moment een Tozo-uitkering ontvangt, wordt deze niet automatisch verlengd. U moet een nieuwe aanvraag doen, omdat het een nieuwe periode betreft. Ook zijn de voorwaarden iets zijn veranderd. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. In het aanvraagformulier kunt u aangeven, dat u eerder Tozo hebt ontvangen, zodat u niet alle gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Heeft u niet eerder Tozo aangevraagd dan moet u uiteraard wel alle gegevens invullen.

Voorwaarden

Alle voorwaarden die eerder golden, gelden nu ook. Kijk op www.krijgiktozo.nl om te zien of u voldoet aan de voorwaarden. 
Maar er is ook iets veranderd: 

a. Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee

Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. In de meeste situaties is dit € 1.500,- , maar dit is afhankelijk van uw leeftijden. Voor jongeren onder 21 jaar en voor partners met AOW gelden andere bedragen. Bekijk voor meer informatie de pagina over de geldende bijstandsnormen van de Rijksoverheid . 

Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.
Er wordt niet gekeken naar uw vermogen, zoals een spaarrekening of eigen woning.

b. Verklaring geen aanvraag surseance van betaling of faillissement

Voor de lening bedrijfskapitaal verklaart u dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dat wel het geval is komt u niet in aanmerking voor Tozo-lening bedrijfskapitaal. De lening voor bedrijfskapitaal is voor ten hoogste 3 jaar en bedraagt per bedrijf of zelfstandig beroep maximaal  €10.157,- tegen een rente van 2%. Er hoeft niet te worden afgelost tot januari 2021. 

Voldoet u niet aan één of meerdere voorwaarden?

Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Uitkering aanvragen'.

Aanvragen

U kunt de Tozo via onderstaande blauwe knop aanvragen. De afhandeling vindt binnen 4 weken plaats. 

Tozo aanvragen

Meer inkomsten dan verwacht? Of toch geen Tozo meer nodig?

Het kabinet versoepelt geleidelijk aan de genomen maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus. Sommige beroepsgroepen kunnen en zijn weer aan het werk. Als dat ook voor u geldt, geef dan aan ons door dat u deels weer inkomsten heeft of helemaal geen beroep meer hoeft te doen op de Tozo-uitkering. Hoeveel u verdient bepaalt namelijk of en hoeveel aanvullende uitkering u nog via de Tozo kunt ontvangen.

Uw wijziging kunt u doorgeven via onderstaande blauwe knop 'Wijziging Tozo-aanvraag melden'.

Als u op dit moment nog niet weet hoeveel u gaat verdienen en nog aanvullende ondersteuning nodig heeft kunt u de Tozo-uitkering gewoon laten doorlopen. Zodra u uw inkomsten weet, kunt u deze na afloop van de kalendermaand aan ons doorgeven.

Wijziging Tozo-aanvraag melden

Veelgestelde vragen over Tozo

Meer informatie en veelgestelde vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook terecht bij het Corona-loket van de Kamer Van Koophandel.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de aanvraag van de Tozo? Dan kunt u een mail sturen naar gemeente@gouda.nl of bellen maar telefoonnummer 14 0182. Houd u er alstublieft rekening mee dat het momenteel erg druk is. De gemeente doet haar uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.